Preišči ta spletni dnevnik

Nalaganje ...

20140309

19) Zahodna Čičarija (2014)

1.) Iz Bresta v Lupoglav in iz Buzeta v Brest: Ker sem že kar nekajkrat opisal poti s Krasa proti Vodicam in Lupoglavu (Čičarija) in proti Buzetu (ali nazaj na Kras) - glej prejšnja poglavja - se bom tokrat pozabaval le z dvema odsekoma:

a.) od križišča s cesto Dane - Trstenik proti Brestu (loči od Bresta pod Učko) in, kot prva možnost, od Bresta naprej zavijete levo čez Kropinjak (in tukaj praktično čez dvorišče hiš obrnete v desno po makadamu) do, kot druga možnost, ceste, ki se začne levo še pred Brestom (gledano s strani Dan oziroma Trstenika) in se potegne po spuščajoči se dolini proti Lanišćam. Pot je asfaltirana, ozka in brez prometa. Pazite zgolj v vasi Klenovšćak, kjer cesta pred vasjo zavije desno navzdol in je videti kot makadamska pot, a je čez nekaj metrov naprej spet asfalt. (Trasa celotne poti je potekala takole: Kras, Podgorje, Dane, Brest, Lupoglav. Trstenik, Vodice in nazak na Kras - preko 160 kilometrov v začetku marca.)

Od križišča proti Danam - Brest (cesta Trstenik - Brest), vzpon
Od križišča proti Danam - Brest (cesta Trstenik - Brest), vzpon
Od križišča proti Danam - Brest (cesta Trstenik - Brest), vzpon
Cesta Brest - Kropinjak, Černehi , vzpon
Cesta Brest - križišče za Kropinjak  (levo) in Černehe (desno), vzpon
Od križišče s cesto Brest-Trstenik proti Klenovšćaku,, spust v globoko dolino vse do Lanišća
Cesta Klenovšćak - Prapoće, spust
Cesta Klenovšćak - Prapoće, spust
Cesta Klenovšćak - Prapoće, spust
Cesta Klenovšćak - Prapoće, spust
Cesta Prapoće - Podgaće

b.) Buzet - Počekaji - Brest: lep strm vzpon iz Buzeta do Pečekajev in nato prijeten in ne strm vzpon preko Bresta ter še nekaj spusta do križišča s cesto Trstenik - Dane. (Trasa celotne poti: Kras, Črni Kal, Sočerga, Buzet, Brest, Vodice, Podgorje, Kras - čez 150 kilometrov; ker sem prepozno zaradi obveznosti odšel od doma, sem zadnji del poti vozil v temi in mrazu; marca je zvečer hladno in dan je še kratek.)

Cesta Mandaši - Počekaji, vzpon iz Buzeta, zadaj Čičarija
Cesta Počekaji - Mandaši, hiter spust proti Buzetu (pozor! - asfalt je na trenutke nevaren)
Cesta Mandaši - Počekaji, vzpon, zadaj Čičarija
Cesta Mandaši - Počekaji, vzpon, zadaj Čičarija
Cesta Mandaši - Počekaji, vzpon, zadaj Čičarija
Cesta Počekaji - Brest, vzpon, želez. proga Pulj - Kozina
Cesta Počekaji - Brest, vzpon
Cesta Počekaji - Brest, vzpon
Cesta Počekaji - Brest, vzpon
Cesta Počekaji - Brest, vzpon, pogled proti mejnemu prehodu s Slovenijo
Cesta Počekaji - Brest, vzpon, zadaj Žbevnica
Cesta Počekaji - Brest, vzpon
Cesta Počekaji - Brest, vzpon
Cesta iz Bresta proti križišču s cesto Dane-Trstenik, vzpon
Cesta iz Bresta proti proti Danam (križišče)  oziroma Trsteniku, spust - pogled na Čičarijo

18) 1x v Slovensko Istro in 2x v Hrvaško Istro (2013)

1.) Brgudac, Poklon, Lupoglav: so kraji, kjer se ..."hm"... vozi s kolesom in tudi nekaj hodi. Ta 200 kilometrska razdalja je časovno tako dolga (ne zaradi kilometrske razdalje, ampak zaradi konfiguracije in podlage terena, ki ne dopušča "velikih hitrosti"), da je potrebno vzeti nekaj hitrejše kolo (večinoma je cesta asfaltirana, a vmes je nekaj makadama) in potrpeti na odseku, kjer imate lahko probleme celo z gorskim kolesom. Torej, razdalja je tako dolga, da vas ujame noč, če niste dovolj hitri, kajti dnevi so vse krajši. So pa to bili zadnji dolgi izleti letošnje sezone (2013), ki je že šla čez 10.000 prevoženih kolesarskih kilometrov.

Začel sem na Krasu, se preko mejnega prehoda v Podgorju zapeljal v Čičariijo in na prelazu med Lanišćami in Lupoglavom zavil levo v vas Brgudac. Od tu naprej je makadam. Iz vasi Brgudac greste do odcepa, kjer zavijete desno na gozdni kolovoz, ki se začne na ostrem levem ovinku te makadamske ceste (,da ste na pravi poti, naj vam bo v oporo opuščeni kamnolom, mimo katerega vodi pot). Ob koncu kolovoza zavijemo levo navzgor proti vrhu proge št, 7 (, če zavijete desno navzdol, boste prišli na cesto Brest - Lupoglav). Ko zvozite ta del "sedmice" proti vrhu, se bo ta "sedmica" združila s progo št. 6 in obe vas bosta pripeljali na Poklon - do asfalta.  Nekaj o tem je tudi v 1. točki 5. poglavja tega bloga.

S Poklona sem jo udaril proti Vranji, tu zavil desno za Lupolgav. In iz Lupoglava nazaj v Čičarijo (Lanišće, Vodice) ter se na Kras spet vrnil Čez Podgorje. Kolo, ki je dobrodošlo za tako turo, naj bo vsaj treking kolo (ali gorsko, če je dovolj hitro). Če boste šli s specialko ali fitnesom, ga boste nekaj časa nosili na rami ali porivali ob sebi.

Cesta Rodik - Kozina
Cesta Jelovice - Vodice (Čičarija)
Dane - križišče s cesto Brest-Trstenik (Čičarija; vzpon)
Od križišča s cesto Lanišče-Lupoglav v Brgudac
Brgudac - proti križišču s stezo, ki pelje do steze št. 7 (vzpon)
Brgudac- križišče s stezo, ki gre proti progi št. 7
Pot, ki gre od križišča za Brgudac, proti stezi št. 7 (vzpon; zadaj opuščen kamnolom)
Pot, ki gre od križišča za Brgudac, proti stezi št. 7 (Čičarija)
Pot, ki gre od križišča za Brgudac, proti stezi št. 7 (Čičarija)
Steza št. 7 po Čičariji (vzpon)
Združena steza št. 6 in 7 proti Poklonu (Čičarija)
Združena steza št. 6 in 7 proti Poklonu (Čičarija)
Združena steza št. 6 in 7 proti Poklonu (Čičarija, zadaj vrh Učke: Vojak)
Cesta Veprinac - Poklon (vzpon, zadnji metri pred Poklonom)
Vela Učka - Vranja (spust)
Vela Učka - Vranja (spust, desno Voda Josipa II.)
Vela Učka - Vranja (spust, križišče z makadamsko potjo, ki gre proti Brestu pod Učko)
Vela Učka - Vranja (spust)
Vela Učka - Vranja (spust)
Od križišča s cesto Vela Učka-Vranja proti  Dolenji Vasi (vzpon)
Dolenja Vas - Lupoglav (levo zapuščena železnica Raša - Lupoglav)
Lupoglav - Lanišče (spust)
Rašpor - Trstenik (Čičarija)
Dane - Vodice (vzpon; Čičarija)
Dane - Vodice (vzpon; Čičarija)
Vodice - Jelovice (Čičarija)

2.) Kras,  Lupoglav, Cerovlje, Buzet, Kras: so kraji, kjer me je tokrat peljala 200 kilometrska asfaltirana cesta. S Krasa preko Kozine, Podgorja in Čičarije do Lupoglava in naprej v Cerovlje se lepo kolesari. In nič slabše se ne kolesari naprej do Buzeta, Sočerge in preko Črnega Kala in Divače do Krasa. Lepo se je peljati s kolesom, kjer ni veliko avtov in je mir pred smradom in sitnimi vozniki in ljudmi. To turo lahko mirno odpeljete še s tako navito specialko. Edino med Lesišćino in Borutom boste morda malo nergali, kjer je nekaj strmih, toda kratkih vzponov.

Cesta Rodik - Kozina (zadaj bolj slabo vidni srni ob cesti)
Lanišče - Lupoglav (vzpon)
Lanišče - Lupoglav (spust)
Cesta Lesišćina - Borut (zadaj Učka)
 Borut - Lesišćina (zadaj Čičarija; pogled nazaj oziroma v obratni smeri kolesarjenja)
Borut - Cerovlje
Stancija Previž - Kovačići (vzpon)
Kovačići - Oslići
Oslići - Krušvari
Prodani - Marinci (spust, Zadaj Čičarija)
Štrped - Sočerga (vzpon)
Iz Kubeda proti križišču s cesto Dekani-Črni Kal (spust, zadaj Kraški rob)
Še enkrat iz Kubeda proti križišču s cesto Dekani-Črni Kal (spust, zadaj Kraški rob)
Črni Kal - Petrinje (zadaj Slavnik)

3.) Rakitovec, Movraž, Koper: S Krasa sem se spustil v Slovensko Istro in vozil pod Kraškim robom proti Rakitovcu, se spustil v Movraško dolino, šel proti Gračišču in Rižani do Kopra. Tu sem obrnil in se po stari cesti čez Črni Kal vrnil na Kras. Prevozil sem 160 kilometrov. Dan je bil precej oblačen, a zelo prijeten za kolesarjenje. Fotografije v takih pogojih žal ne izgledajo najboljše.  To pot lahko prevozite s kakršnim koli kolesom.

Od križišča s cesto Dekani-Črni Kal  proti  Kubedu (spust, zadaj Kraški rob - tja me je vodila pot)
Bezovica - Podpeč (vzpon)
Skozi vas Podpeč (vzpon)
Podpeč - Zazid (vzpon)
Zazid - Rakitovec (vzpon)
Zazid - Rakitovec (vzpon)
Rakitovec- Mejni prehod Rakitovec (zadaj desno Učka)
Mejni prehod Rakitovec - Rakitovec
Mejni prehod Rakitovec - Rakitovec
Rakitovec - Movraž (spust)
Rakitovec - Movraž (spust)
Gračišče - Movraž (zadaj cesta proti Rakitovcu, pogled nazaj od koder sem prišel)
"Porečanka" (Dekani - Bertoki)
"Porečanka" (Koper - Bertoki)
Kačiče - proti križišču Divača-Kozina (spust)